Service- och reparationsarbeten till industrier

NIBAB Industriservice ombildades från enskild firma till aktiebolag 2000-03-02.

Företaget leds av VD med en ledningsgrupp på tre personer. Produktionen och kundorderhanteringen leds av två orderansvariga verkmästare och utförs i dagsläget av 25 anställda montörer/svetsare. Orderansvariga arbetar även i produktionen vid behov. Vid omfattande order utökas antalet montörer och svetsare genom projektanställning eller inhyrd personal med god kompetens.

Vår huvudsakliga sysselsättning var, då bolaget bildades, inriktad på byggsmide med en mindre andel av industriservice. Under 2002 påbörjades ett samarbete med ABB. I och med detta började NIBAB att vidga sin kundkrets mer mot industrin.

Sedan december 2007 håller vi till i vår nya verkstadsbyggnad på 320 kvm där vi också har personalutrymmen samt en kontorsdel om 90 kvm vardera. Den är uppförd i egen regi och är belägen i centrala Krokek (Kolmården).

Idag bedrivs största delen av vår verksamhet ute hos kund. Den del av verksamheten som innebär verkstadsarbete på egen verkstad är väldigt liten. Vårt syfte med verkstadsbygget är till största del för att kunna förbättra funktionen mellan kontor och montörer samt att kunna erbjuda de anställda bra personalutrymmen.

Personal

Vår personal är kompetent och väl förtrogen med de arbetsuppgifter som förekommer inom industrin och varje montör/svetsare har egen verktygslåda med en standarduppsättning verktyg.

Vår personal har utbildning i Heta Arbeten, SSG-Entré, Säkra Lyft, Skylift, Arbeten på hög höjd med sele och Nedtagning av nödställd samt kurs i HLR.