Skärning, termisk sprutning, påläggssvetsning

NIBAB industriservice är ett företag med en lång samlad yrkeserfarenhet och bred kompetens.

Vi utför service- och reparationsarbeten åt alla typer av industrier och har kompetens för exempelvis mekaniker-/montörsarbeten, lagerbyte, rälsbyten på traverser och industrikranar.

Svetsning med MMA och MAG enligt godkända svetsprocedurer. Vi har godkända svetsarprövningar enligt ISO 9606-1 och svetsansvarig med IWS-kompetens. Vi har också egna värmehållningsutrustningar.

Skärning med manuell gas, plasma och kolbåge samt lansning med oxygen i alla material inklusive sten och betong till ett djup av 1500 mm.

Termisk sprutning och påläggssvetsning mot slitage i nära samarbete med Castolin. Vi kan också galvanisera stål och stålkonstruktioner på plats eller spruta halkskydd på metalliska material.

Tätning av rör, flänsförband och ventiler även under drift och under tryck i samarbete med Scandinavian Sealing.

Montering av Cresto fasta fallskyddsutrustning. Vår personal är utbildad av Cresto och är certifierad för montage.

Verkstad

Vi har en 320 m2 stor verkstad med kontor och personalutrymmen där vi utför arbeten åt kund. Där finns tillgång till gradsax (12 mm), kantpress (150t), ringvals, hydraulpress (100t), travers (5t) och svetsar.

Företaget har svetsarprövning enligt ISO 9606-1 från MMA 6 mm och uppåt samt rörtråd. Kompetens för TIG-svetsning finns inom företaget, dock ej svetsarprövningar för detta.

De flesta arbetena utför vi ute hos våra kunder. De verkstadsarbeten som vi idag utför i egna lokaler är till största delen reparation och lagerbyte på fläktar. Vår verksamhet ute hos kund innebär dock att vi har mycket utrustning som periodvis lagras i verkstaden och som är relativt utrymmeskrävande.