Vår policy/vision

Vår policy är att:

Vi skall alltid vara lättillgängliga och flexibla.

Vi ska alltid sträva efter att göra kunden nöjd genom att uppfylla hans krav och förväntningar.

Vi skall vid varje uppdrag ställa upp med rätt personal och rätt utrustning vid rätt tidpunkt.

Vi skall så snart som möjligt efter ett uppdrags slut fakturera kunden korrekt.

Vi skall ständigt arbeta med att förbättra oss och vårt ledningssystem.

Vision

Vår vision är att bli ett väl etablerat företag inom branschen. Detta ska vi åstadkomma genom utveckling av de tjänster vi levererar, vår verksamhet och vår personal.

Vi är certifierade mot ISO 9001 (Kvalitet), ISO 3834 (Svets) och ISO 1090 (CE-märkning).